30 de copii, același vis!

30 de copii din comuna Dimăcheni beneficiază de sprijin la teme, consiliere psihologică și participă la diverse acțiuni extrașcolare, prin intermediul proiectului Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală. Proiectul este derulat de Fundația Star of Hope România în parteneriat cu Asociația Romilor Ursari din Dagâța și beneficiază de finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Sesiuni Instruire Comitete Consultative Comunitare

În perioada 27 – 28 aprilie 2021, au avut loc primele sesiuni de instruire a membrilor Comitetelor Consultative Comunitare din cele două comune defavorizate Valea Seacă (jud Bacău) și Dimăcheni (jud. Botoșani). În cadrul acestor sesiuni, experții de la Asociația Romilor Ursari din Dagâța au prezentat membrilor comitetelor consultative comunitare noțiuni privind autoritatea judecătorească, statul de drept, autoritatea executivă. De asemenea, au fost aduse în atenție atât drepturile cât și responsabilitățile pe care le are un cetățean în comunitatea din care face parte.

În luna mai 2021, sesiunile de instruire a membrilor comitetelor consultative comunitare s-au desfășurat săptămânal. În cadrul întâlnirilor s-a discutat despre advocacy, campania de advocacy, s-a făcut diferența între lobby și advocacy, atât prin intermediul noțiunilor teoretice cât și prin exemple practice.

Proiectul Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală este derulat de Fundația Star of Hope România în parteneriat cu Asociația Romilor Ursari din Dagața și beneficiază de finanțare prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Activități educaționale

Zilnic, după orele petrecute la școală, copiii selectați în cadrul proiectului ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală”, beneficiază de sprijin în efectuarea temelor și participă la diverse activități extrașcolare. Prin intermediul acestei activități, copiii din cele două comune defavorizate sunt ajutați să își dezvolte abilități de integrare socială, sunt îndrumați să meargă la școală și beneficiază de sprijin pentru a face față diverselor situații la care sunt expuși în viața cotidiană. Marea bucurie a copiilor este că primesc și un sandwich sau o supă caldă, pentru cei mai mulți dintre ei fiind singură masă din zi.

Proiectul Incluziune Socială Activă pentru Dezvoltare Locală este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Comitete Consultative Comunitare

În cadrul proiectului Incluziune Socială Activă pentru Dezvoltare Locală, derulat de către Fundația Star of Hope România în parteneriat cu Asociația Romilor Ursari din Dagața, au fost demarați primii pași pentru înființarea Comitetelor Consultative Comunitare din cele două comunități defavorizate vizate prin proiect: Valea Seacă (județ Bacău) și Dimăcheni (județ Botoșani). Comitetele Consultative Comunitare vor fi formate din câte 10 membri din fiecare comună vizată prin proiect: Valea Seacă și Dimăcheni.

Membrii Comitetelor Consultative Comunitare vor participa la câte 4 SESIUNE DE INSTRUIRE ȘI TRANSFER DE ABILITĂȚi ȘI CUNOȘTINȚE în cadrul cărora se vor aborda tematici precum: facilitare/promovarea/ accesului comunității la drepturile fundamentale și tehnici de advocacy.

Misiunea Comitetelor Consultative Comunitare va fi să mobilizeze comunitatea să participe la acțiuni comunitare regulate. În urmă acestor acțiuni, membrii Comitetelor Consultative Comunitare vor identifica problemele persoanelor vulnerabile și le vor prezența în cadrul ședințelor lunare ale Consiliului Județean și Consiliului Local din județele Bacău și Botoșani pentru soluționare.

Proiectul Incluziune Socială Activă pentru Dezvoltare Locală este derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Creșterea capacității grupurilor vulnerabile prin ”Incluziune Socială Activă” și ”Dezvoltare Locală”

Fundația „Star of Hope” Romania și partenerul nou propus, Asociația Romilor Ursari din Dagâța, organizează conferința de presă de lansare a proiectului ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare locală”.  Evenimentul va avea loc miercuri, 31 martie 2021, ora 11.30, pe platforma on-line Zoom și va aduce împreună reprezentanții autorităților locale din județele Iași, Bacău și Botoșani, specialiști din domeniul educației,  reprezentanți ai ONG-urilor și membri ai comunității.

Participarea la eveniment se poate face accesând link-ul următor: https://us02web.zoom.us/j/84217881344?pwd=SlphS2dzWGJXa1d3NjJhVm9tanRtQT09.

În contextul pandemiei, persoanele vulnerabile care fac parte din comunități defavorizate, au nevoie mai mult ca oricând de sprijin în vederea minimalizării excluziunii și injustiției sociale.

  • 170 de persoane (din care 15 vor fi tineri și 50 romi) aflate în risc de sărăcie sau excludere socială vor participa la acțiuni de creștere a capacității și a abilităților de integrare;
  • 70 de copii (din care 50 romi) aflați în situații de risc vor beneficia de servicii sociale prin furnizare activități de educare – ”Școală după Școală”;
  • 77 adulți vulnerabili (din care 28 tineri și 53 de romi) vor beneficia de servicii sociale prin activități de educare și formare competențe;

Proiectul ”Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare locală” este derulat de Fundația Star of Hope Romania cu sprijinul financiar Active Citizen Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Valoarea finanțării este de 249 975 euro. Scopul proiectului este creșterea capacității grupurilor vulnerabile, inclusiv a cetățenilor romi și a tinerilor, din comunele intertenice și insuficient deservite: Valea Seacă și Dimăcheni – în vederea minimalizării Excluziunii și Injustiției sociale și Dezvoltarea abilităților de integrare.

”De ce Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală? Chiar dacă în ultimii ani s-au făcut demersuri cu scopul de a veni în sprijinul grupurilor vulnerabile din comunități defavorizate, încă există un nivel limitat de implicare în privința măsurilor active de implementare a justiției sociale și incluziunii grupurilor vulnerabile.  Din acest motiv, prin proiectul Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală ne dorim să lărgim ariile de abordare a problemelor, să creștem capacitățile grupurilor vulnerabile, să dezvoltăm abilitățile de integrare și participare în comunitate a acestora, inclusiv în procesul de luare al deciziilor.” a menționat Gabriela Răducanu, coordonator proiect.

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii sociale persoanelor din grupul țintă prin:

  • Activități de creștere a capacității și abilităților de integrare în comunitate;
  • Activități de formare competențe;
  • Activități de educare ”Școală după Școală”;
  • Crearea unor Comitete Consultative Comunitare pentru cele 2 comunități defavorizate vizate prin proiect;
  • Acțiuni comunitare regulate pentru membrii din cadrul celor 2 comunități vulnerabile;
  • Activități de dezvoltare organizațională;
  • Dezvoltarea unei platforme online care să răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile.

Proiectul se implementează în perioada 01.02.2021 – 31.07.2022, în două comunități defavorizate din Regiunea de Nord-Est: comuna Valea Seacă (județul Bacău) și comuna Dimăcheni (județul Botoșani).

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

Gabriela Răducanu, Coordonator proiect Fundația Star of Hope Romania

Email: gbraducanu@yahoo.com

Telefon: 0745254692

Adina Mihălăchiuță, Responsabil comunicare proiect Fundația Star of Hope Romania

Email: adinamihalachiuta@starofhope.ro

Telefon: 0743112725

 

”Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și de a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechteinstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”