Vor fi organizate câte 5 acțiuni comunitare în fiecare dintre cele 2 comune la care vor participa 150 persoane în risc de sărăcie sau excludere socială, din care 15 tineri și 50 romi. Acțiunile vor lua forma unor întâlniri de conștientizare și advocacy pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile. Rolul acțiunilor comunitare este cel de a crește incluziunea grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor. În cadrul acțiunilor comunitare vor fi dezbătute aspecte cu privire la: drepturile fundamentale ale cetățenilor, proactivism şi acces la servicii, dezvoltarea abilităților de integrare (în educație, ocupare etc) și participarea la viață comunității. Acțiunile comunitare vor avea abordare participativă. Astfel, vor fi mobilizate toate grupurile etnice din comunitate în identificarea și consultarea problemelor, identificarea de soluții, luarea deciziilor legate de acțiunile ce trebuie întreprinse și implementarea lor prin utilizarea resurselor umane și materiale ale comunității.