Această activitate contribuie la obiectivul de dezvoltare organizațională a Fundației Star of Hope Romania. Cu ajutorul instrumentului de autoevaluare – matrice de dezvoltare organizațională – am realizat autoevaluarea capacității Fundației Star of Hope România și au reieșit câteva nevoi pe care le vom transformă în activități. Vom dezvoltă și implementa proceduri eficiente de management: manual de proceduri financiare clar scris, sistem de gestionare a cunoștințelor și documentelor (memorie instituțională) care este utilizat sistematic și include practici de monitorizare și evaluare, are politici și practici pentru dezvoltarea resurselor umane, instruirea/formarea personalului, proceduri de supervizare, mentorat și evaluare a personalului.