Furnizarea de servicii de educație vine ca suport și răspuns la problemele identificate de către membrii comitetelor consultative comunitare în ambele comunități insuficient deservite. Prin intermediul acestei activități vor fi dezvoltate 2 programe de tip școală după școală îmbunătățite prin proiect, la care vor participa 70 copii aflați în situații de risc, din care 50 romi. De asemenea, pentru a beneficia de sprijin în identificarea problemelor cu care se confruntă copiii, vor fi încheiate acorduri de colaborare cu școlile din comunele Valea Seacă și Dimăcheni.