previous arrow
next arrow
Slider

Incluziune Socială Activă prin Dezvoltare Locală

  • Linie finanțare: Active Citizens Fund
  • Apel 8 – Dezvoltarea Comunităților Rurale Interetnice
  • Număr contract: RO2020/ACF_A8_MM
  • Solicitant: Fundația Star of Hope România
  • Partener: Asociația Romilor Ursari din Dagâța
  • Valoarea totală a proiectului: 249 975 euro
  • Data începerii proiectului: 01 februarie 2021
  • Data finalizării proiectului: 31 iulie 2022
  • Durata proiect: 18 luni
  • Cod proiect: RO2020/ACF_A8_MM

SCOP ȘI OBIECTIVE

CREȘTEREA CAPACITĂȚII GRUPURILOR VULNERABILE, tineri și inclusiv a cetățenilor romi, din comunele interetinice și insuficient deservite: Valea Seacă și Dimacheni – în vederea minimalizării: EXCLUZIUNII ȘI INJUSTIȚIEI SOCIALE (cunoașterea drepturilor, participare la viață comunității, inclusiv în procesul de luare a deciziilor, accesarea serviciilor disponibile, sprijin în a cere autorităților să dezvolte serviciile de care au nevoie) și DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOr DE INTEGRARE.

obiective

Obiectiv 1:

Creșterea capacității unui număr de 170 persoane vulnerabile, din care 50 romi și 15 tineri vulnerabili, din comunele Valea Seacă și Dimacheni prin: facilitarea accesului la acțiuni de promovare a drepturilor fundamentale, stimularea participării la luarea deciziilor, învățarea unor tehnici de advocacy în vederea participării în ședințele consultative de luare a deciziilor.

Obiectiv 2:

Creșterea accesului unui număr de 144 persoane vulnerabile, din care 70 copii, 28 tineri și 103 romi, din comunele Valea Seacă și Dimacheni la servicii și FURNIZARE DE SERVICII sociale și activități de educare/fomare.

Obiectiv 3:

Dezvoltarea pe termen mediu și lung a celor 2 comunități interetnice Valea Seacă și Dimacheni prin dezvoltarea unui instrument nou – platforma online în vederea abordării nevoilor grupurilor vulnerabile din cele două comunități.

Obiectiv 4:

Creșterea capacității și a sustenabilității Fundației Star of Hope prin dezvoltarea și implementarea unei proceduri eficiente de management și prin participarea unui număr de 40 angajați/voluntari la cursuri de comunicare strategică și instruire evaluare politici publice.

Proiectul este derulat de Fundația Star of Hope Romania în parteneriat cu Asociația Romilor Ursari din Dagâța și beneficiază de o finanțare în valoare de 249,975 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”