În cele 2 comune va fi înființat câte un Comitet Consultativ Comunitar. Aceste comitete vor avea câte 10 membri, cetățeni de rând, români și romi în situații vulnerabile, inclusiv tineri cu vârste cuprinse între  14 și 35 de ani. Comitetele consultative comunitare vor avea rolul de a reprezenta și de a realiza justiția socială pentru comunitatea vulnerabilă prin participarea la ședințele din cadrul Consiliului Local și Consiliului Județean din cele două județe Bacău și Botoșani. Membrii Comitetelor Consultative Comunitare se vor implica în elaborarea planurilor de acțiune cu privire la serviciile sociale prevăzute de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județele Botoșani și Bacău. De asemenea, vor mobiliza comunitatea să participe la acțiunile Comunitare regulate în urmă cărora vor identifica problemele persoanelor vulnerabile și le vor da voce în cadrul ședințelor lunare ale Consiliului Local. Tot acest proces implică pe lângă cele deja enumerate și facilitarea accesului grupului țintă la serviciile sociale în vederea realizării justiției sociale și incluziunii grupurilor vulnerabile din Valea Seacă și Dimacheni.