Furnizarea de servicii sociale și activități de educare/formare abilități pentru adulții vulnerabili, vine ca suport și răspuns la problemele identificate de către membrii Comitetelor Consultative Comunitare în ambele comunități insuficient deservite, respectiv comunele Valea Seacă și Dimăcheni. Activitatea se adresează unui număr de 77 adulți vulnerabili din care 28 tineri și 53 romi din cele două comune. Procesul de identificare al acestor persoane vulnerabile va fi realizat în baza unor criterii precum: persoana vulnerabilă trebuie să aibă nevoie de asistență psihosocială, nevoie de dezvoltarea abilităților parentale la tineri (părinți sau viitori părinți), dezvoltare abilități/ deprinderi de muncă, educație financiară. În cadrul acestei activități, pentru aceste 77 de persoane, vor fi realizate câte 2 sesiuni de educație parentală, 2 sesiuni de educație financiară și 2 programe de dezvoltare prin educare și formare abilități și competențe adulți.